+31 614 101 567
Moesdijk 15a, 6004AX Weert
Aprilia Moto Guzzi CFmoto

De Zwart Motoren

Persoonsgegevens die wij verwerken
dezwartmotoren.nl / dezwartmotoren.store verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • IP-adres 
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer 
 • Internetbrowser en apparaat type 
 • Locaties 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dezwartmotoren.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
dezwartmotoren.store verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren 
 • analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
 • dezwartmotoren.nl / dezwartmotoren.store verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte 

Geautomatiseerde besluitvorming 
dezwartmotoren.nl / dezwartmotoren.store neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van dezwartmotoren.nl / dezwartmotoren.store) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
dezwartmotoren.nl / dezwartmotoren.store bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van ca.10 jaar na beëindiging van de relatie, in verband met belastingwetgeving. 

Delen van persoonsgegevens met derden
dezwartmotoren.nl / dezwartmotoren.store verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
dezwartmotoren.nl / dezwartmotoren.store maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (sessie cookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De looptijd van de gebruikte cookies kunt u in uw browser menu inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen. Voor het plaatsen van cookies zal dezwartmotoren.nl / dezwartmotoren.store indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan dezwartmotoren.nl / dezwartmotoren.store website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door ons opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven. Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of pc cleaner of virusscanner. dezwartmotoren.nl / dezwartmotoren.store gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website. 

Welke cookies worden gebruikt?

 1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina ́s. 
 2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen (“Google Inc.”) wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina ́s het meest worden bezocht . Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren. 
 3. Tracking cookies: deze cookies volgen uw gedrag op onze website en stellen ons in staat u bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoek ervaring aan te bieden.
   
 4. Social Media: wij maken gebruik van social media plug – ins van derde partijen, zoals Facebook en Instagram. 

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse – service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP – anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP – adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP – adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website activiteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website – en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP – adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. 

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP – adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser – plugin te downloaden en installeren: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Nieuwsbrieven
U ontvangt onze nieuwsbrief wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld . U kunt zich na aanmelding te allen tijde weer afmelden voor de ontvangst van onze nieuwsbrief. Hiervoor kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief aanwezig is, of door contact op te nemen met ons. 

Productfoto’s

Er worden productfoto’s gemaakt van de gepersonaliseerde producten. Vooraf zal toestemming gevraagd worden deze te gebruiken voor de website, sociale media zoals Facebook en Instagram.

Deze toestemming zal schriftelijk per e-mail, Facebook Messenger, Whatsapp of Instagram direct message gevraagd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door dezwartmotoren.store en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dezwartmotoren.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . dezwartmotoren.store wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
dezwartmotoren.nl / dezwartmotoren.store neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bedrijf via info@dezwartmotoren.nl

Links naar websites en cookies van andere partijen 

Verwijzingen
Op de site van de dezwartmotoren.nl / dezwartmotoren.store staan hyperlinks naar andere websites. dezwartmotoren.nl / dezwartmotoren.store is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar dezwartmotoren.nl / dezwartmotoren.store verwijst. Ook is de dezwartmotoren.nl / dezwartmotoren.store niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren. 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.